Четвъртък, 29.09.2022
14:30 - 16:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

14:30 - 16:00

Научна сесия

Ендоваскуларно лечение при ССЗ

Съвместно с Дружеството по Ендоваскуларна терапия

Модератори: И. Петров, Н. Николов, З. Станков

Фибринолитично и ендоваскуларно лечение на белодробната емболия. Какво е новото в европейските клинични ръководства? - Г. Добрев

Хирургични и ендоваскуларни възможности за каротидна реваскуларизация. - Н. Николов

Сътрудничество между невролози и кардиолози при ендоваскуларно лечение на исхемичен мозъчен инсулт. - З. Станков

Индивидуализиране на лечението на пациентите с аортна дисекация - И. Петров

Q&A

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

14:30 - 16:00

Научна сесия

Сесия на РГ по рехабилитация и превенция

Модератори: Е. Гошев, И. Груев

Резидуален липиден риск при ССЗ - Л. Владимирова

Място на Ацетил салициловата киселина в превантивната кардиология-какво ново? - Т. Янева

Саркопения и риск при сърдечна недостатъчност - Сн. Тишева

Хипертония, реалности- разпространение, контрол , рискови фактори? - К. Маринов

Дискусия

Отчетно изборно събрание

Зала Flamingo - хотел Фламинго

14:30 - 15:30

Научна сесия с подкрепата на Софарма

Съвместна сесия с РГ по ССЗ при жени

Сърдечно-съдови заболявания при жени – особености, актуални проблеми - М. Миланова

Лечение на артериална хипертония в хода на бременността - Сн. Тишева

Антикоагулантна терапия при бременност - Ст. Найденов

Дискусия

15:30 - 16:00

Дебат сесия

Роля на биомаркерите в диагностиката на СН (съвместно с РГ по СН)

Модератори: Й. Йотов, А. Кишева

„За“: силните страни на биомаркерите в диагностиката на СН - Н. Станчева

„Против“: слабите страни на биомаркерите в диагностиката на СН - В. Колева

Зала Jako - хотел Фламинго

14:30 - 16:00

Научна сесия

Сесия на РГ по Детска Кардиология: представяне на собствен опит част I

Модератори: А. Кънева, Д. Печилков

Случай на сърдечен тумор при фетус и успешно консервативно лечение - Р. Маринов

Диастолна функция/дисфункция в детска възраст - Р. Маринов

Изследване на ползите от 3Д моделирането при подготовка на меджупредсърдни дефекти за интервенция - Д. Добрев

Eхокардиографско определяне на възможността за двукамерна корекция при пълния атриовентрикуларен септален дефект - З. Василева

Когато "Функционалните" шумове не са толкова функционални - И. Байрактарова

Първоначални резултати от кардиопулмонален тест с натоварване при деца след Фонтан операция - Л. Симеонов

Резултати от радиофреквентна аблация на аритмии в детска възраст - Л. Бърдарска

Комуникация между клон на белодробната артерия и лявото предсърдие - рядка причина за централна цианоза при деца - Е. Левунлиева

16:00 - 16:30

Кафе пауза

Четвъртък, 29.09.2022
16:30 - 19:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

16:30 - 17:30

Научна сесия с подкрепата на Амджен

Публикации на български автори в международни списания - “И ние сме дали нещо на света ”

Модератори: А. Гудев, К. Карамфилов

Risk Factors, Co-Morbidities and Treatment of In-Hospital Patients with Atrial Fibrillation in Bulgaria - Ст. Найденов

Early extubation strategy after congenital heart surgery: 1-year single-centre experience - Л. Симеонов

Left Ventricular Strain and Rotation in Patients with Dilated Cardiomyopathy and Severe Systolic Dysfunction - Е. Кинова

Bifurcation functional signifcance score as predictor of mortality: a validating study - Д. Василев

Left free wall-sided Mahaim type fiber and A-V nodal reentry tachycardia: Unusual but not impossible combination - М. Стоянов

Heart Failure 2019: Insights from the National Society of Cardioloy Journals”. Euro Heart Jiurnal, Cardiopulse, 2020 - Пл. Гацов

17:30 - 18:30

Съвместна сесия ДКБ и ESC

New challenges of myocardial infarction and myocardial injury

Модератори: А. Гудев, В. Трайков

Universal definition of heart failure: ready for prime time - C. Mueller

Patient awarness of CVD and risk factors in Bulgaria - A sociological survey - А. Гудев

18:30 - 19:00

Номинирана лекция на проф. Ю. Белов

Полови различия при сърдечна недостатъчност

Модератор: А. Гудев

Лектор: М. Токмакова

19:15 - 19:45

Зала Sea - хотел Парадайс Блу

Официално откриване на XVII Национален Конгрес по Кардиология

19:45 - 22:00

Зала Sea - хотел Парадайс Блу

Коктейл

Петък, 30.09.2022
08:30 - 10:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

08:30 - 09:15

Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми/А. Менарини

АВС подход при пациенти с неклапно предсърдно мъждене

Модератор: С. Марчев

Хиперурикемията - централен нападател при неклапно предсърдно мъждене - С. Марчев

Избор на ДОАК при неклапно предсърдно мъждене при възрастни - А. Кишева

09:15 - 09:45

Номинирана лекция на акад. Ч. Начев

АХ - поглед в бъдещето

Модератор: Н. Рунев

Лектор: Е. Манов

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

08:30 - 10:00

Научна сесия

Коронарни интервенции 2022 - (Съвместна сесия с БДИК)

Модератори: Д. Василев, В. Гелев

Пациент с ХКС - медикаментозна или механична терапия - гледна точка на инвазивния кардиолог - В. Гелев

Интервенционално - диагностична процедура при пациенти с хроничен коронарен синдром - възможности на инвазивното изследване за индивидуализиане на медикаментозната терапия - Д. Василев

Поведение при пациент със стеноза на ствола на лява коронарна артерия - К. Карамфилов

Пациентите с необходимост от коронарна механична реваскуларизация и висок риск от кървене - как да постъпим? - В. Велчев

Двоен проблем - многоклонов коронарен пациент с високостепенен клапен порок - как да постъпим? - Д. Трендафилова

Дискусия

Зала Flamingo - хотел Фламинго

08:30 - 10:00

Научна сесия с подкрепата на Тева

Covid-19 - какво научихме, какво предстои

Модератор: А. Гудев

Панелисти: В. Колева, А. Кунчев, П. Калайджиев

Изповедта на Главния държавен здравен инспектор на републиката - А. Кунчев

Оценка на тромботичния риск - В. Колева

Пост COVID - П. Калайджиев

Зала Jako - хотел Фламинго

08:30 - 09:30

Научна сесия

Дигитални технологии в кардиологията

Дигиталните технологии в медицината през погледа на DHI cluster - М. Ганова

Дигитални технологии в кардиологията – гледната точка на кардиолога - А. Носиков

Дигитални технологии в кардиологията – през погледа на индустрията - М. Янева

Wrap up и дискусия – в една посока ли гледаме в близкото бъдеще?

09:30 - 10:00

Обучителна сесия

Чести клинични сценарии при пациентите след електрофизиологични процедури

Модератори: М. Стоянов, М. Протич

Антикоагулация след катетърна аблация при предсърдно мъждене: колко дълго и при кого? - Б. Кунев

Аритмии след предходна електрофизиологична процедура - К. Джинсов

10:00 - 10:30

Кафе пауза

10:00 - 10:30

Постерна сесия 1

Петък, 30.09.2022
10:30 - 12:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

10:30 - 11:00

Фокус лекция

Novel concepts in the early diagnosis of acute myocardial infarction

Модератор: В. Велчев

Лектор: C. Mueller

11:00 - 12:00

Научна сесия с подкрепата на Астра Зенека

Сесия на РГ по ОКС

Модератори: К. Карамфилов, Д. Василев

Остър коронарен синдром и COVID – 19: митове, легенди и ... реалност - К. Карамфилов

Остър коронарен синдром, предсърдно мъждене и антитромботична терапия - 2022 - Н. Стоянов

Остър коронарен синдром и многоклоново засягане – имаме ли ясни насоки за поведение? - Д. Василев

Живот след ОКС: какво знаем и какво не за левокамерното ремоделиране след ОМИ - Кр. Христова

Дискусия

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

10:30 - 11:30

Научна сесия с подкрепата на Новартис

Съвременни акценти в диагностиката и лечението на сърдечната недостатъчност

Модератори: Пл. Гацов, М. Токмакова

Нови проучвания при ХСН - Л. Мирчева

Нови проучвания при ОСН - М. Токмакова

Диуретична резистентност – величина на проблема и терапевтичен подход - Пл. Гацов

Дискусия

11:30 - 12:00

Научна сесия

Cardiovascular risk estimatison - a year after ESC guidelines. Мarijan Bosevski on the behalf of Macedonian EP Society

Съвместна сесия с Македонското кардиологично дружество

Лектор: Мarijan Bosevski

Зала Flamingo - хотел Фламинго

10:30 - 11:15

Сателитен симпозиум на Мерк

Интегрален подход и определяне на потенциални терапевтични цели при пациенти с кардиометаболитен риск

Модератори: А. Гудев, М. Бояджиева

Пациенто-центрична грижа в кардиологията - ползите на бизопролол в реалната клинична практика (клиничен случай) - М. Димова

Метформин в превенцията на сърдечно-съдовия риск при пациенти с предиабет (клиничен случай) - Н. Спасова

11:15 - 12:00

Сателитен симпозиум на Гедеон Рихтер

Колко важни са сърдечно-съдовите рискови фактори – поглед върху данните в България

Лектори: Л. Трайков, А. Постаджиян

Зала Jako - хотел Фламинго

10:30 - 11:30

Научна сесия с подкрепата на Берлин-Хеми/А. Менарини

Предизвикателства към диагнозата и лечението на Артериална Хипертония

Сесия на РГ по АХ

Модератори: Д. Раев, Сн. Тишева

Таргетни стойности на АН - доколко са постижими в реалната практика - Ф. Николов

Маскирана хипертония: как да подходим към диагнозата и лечението - Д. Раев

Mobile health: нови възможности за мониториране на домашното АН? - И. Груев

11:30 - 12:15

Научна сесия

Дискусия около кръглата маса: Европейски изпит по кардиология

Модератор: К. Карамфилов

MCQ - Валидни ли са знанията и уменията ни в Европа - Н. Рунев

Персонални впечатления от специализациията в Швейцария и Обединеното кралство - Н. Кожухаров, Р. Панчева

Петък, 30.09.2022
12:00 - 13:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

12:00 - 13:00

Сателитен симпозиум на Новартис

Въвеждане на РНК терапиите за липидопонижение в клиничната практика: ключови въпроси

Модератори: А. Гудев, А. Постаджиян

Промяна на парадигмата за контрол на LDL-C при високо рисковите пациенти - Kausik K. Ray

Таргетни РНК терапии за понижаване на Lp(a) на хоризонта - Alberico L. Catapano

Дискусия

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

12:00 - 12:45

Сателитен симпозиум на Астра Зенека

FORXIGA в сърцето на сърдечната недостатъчност. Какво научихме година по-късно в болницата и амбулаторията?

Модератор: М. Токмакова

Лектори: Л. Мирчева, А. Носиков

Зала Flamingo - хотел Фламинго

12:00 - 12:30

Сателитен симпозиум на Нобел Фарма

Оценка на липидо-понижаващия ефект на Pitavastatin при пациенти с дислипидемия и висок сърдечно-съдов риск

Лектор: К. Джинсов

12:30 - 13:00

Дебат сесия

Контрол на ритъма срещу контрол на честотата при пациенти с ПМ и СН (съвместно със ССКЕБ)

Модератор: Т. Балабански

Контролът на ритъма е показан при всички пациенти със СН и ПМ - В. Трайков

Контролът на честотата е достатъчен - И. Гарвански

Зала Jako - хотел Фламинго

12:15 - 13:00

Научна сесия с подкрепата на Байер

Допълнителният поглед в Ехокардиографията

Съвместна с Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

Модератор: Е. Манов

Ехокардиографска оценка на дясна камера - Р. Радославова

Практически аспекти на ехографски асистирания съдов достъп - Й. Ямакова

Ехографска оценка на хемодинамиката при тежко болни пациенти - И. Байрактарова

Ехокардиографски предиктори за предсърдно мъждене - А. Боризанова

13:00 - 14:00

Обедна почивка

Петък, 30.09.2022
14:00 - 16:00
Зала Corella - хотел Фламинго

14:00 - 15:30

Обучителна сесия

Основи на трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) част 1

Сесия за практическо обучение (Hands on)

Петък, 30.09.2022
14:00 - 16:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

14:00 - 14:30

Фокус лекция

The future of echocardiography

Модератор: Й. Йотов

Лектор: Alan Fraser

14:30 - 15:15

Сателитен симпозиум на Байер

Оптимизиране на терапевтичните стратегии при уязвими пациентски групи - избор на ДОАК

Модератори: Е. Трендафилова, К. Карамфилов

Представяне на клинични случаи от реалната практика - А. Носиков, Н. Стоянов

15:15 - 15:45

Номинирана лекция на проф. Д.Величкова

Повишаване на качеството на грижите при деца с вродени сърдечни малформации

Модератор: А. Кънева

Лектор: Д. Печилков

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

14:00 - 15:00

Научна сесия с подкрепата на Сервие

РГ по миокардни и перикардни заболявания

Модератори: М. Господинова, Е. Кинова

Хипертрофична КМП – оценка на риска и нови терапевтични стратегии - Н. Стоянов

Генетичните тестове при пациенти с кардиомиопатии – кога и защо? - М. Господинова

Поведение при остър, хроничен и рецидивиращ перикардит - Е. Кинова

Дискусия

15:15 - 16:00

Сателитен симпозиум на Тева

Фиксирани комбинации за контрол на Дислипидемия

Модератор: Ф. Николов

Високоинтензивна и навременна статинова терапия - Е. Трендафилова

Статин + езетимиб - 1+1 е повече от 2х1 - И. Груев

Зала Flamingo - хотел Фламинго

14:00 - 15:00

Научна сесия с подкрепата на MSD

Хронична тромб-емболична белодробна хипертония – от диагнозата към лечението

Модератори: В. Велчев, Г. Игнатов

Епидемиология и рискови групи – колко е голяма подводната част на айсберга - С. Калустян

Образна диагностика при ХТЕБХ – от синдрома към диaгнозата - М. Недевска

Contemporary treatment of CTEPH - П. Янса

Дискусия

15:00 - 16:00

Научна сесия

ЕКГ викторина

Модератори: Б. Борисов, Ч. Шалганов, В. Трайков, М. Стоянов

Зала Jako - хотел Фламинго

14:00 - 15:00

Обучителна сесия

Ехокардиография при пациенти след СРТ: оценка на отговора, подходи за оптимизация

Модератор: Р. Радославова

Панелисти: Р. Радославова, Св. Йовев

Място на ехокардиографската оценка при СРТ: критерий за отговор, кога да оптимизираме? - Р. Радославова

Основни подходи за оптимизация на AV и VV–интервала - Св. Йовев

15:00 - 16:00

Дебат сесия

ЛКФИ или strain imaging?

Модератор: Цв. Кътова

ЛК фракция на изтласкване - Й. Йотов

Strain imaging - Е. Кинова

15:30 - 16:00

Постерна сесия 2

16:00 - 16:30

Кафе пауза / Сесия на кафе с Н. Гочева / Модератор: М. Токмакова

Петък, 30.09.2022
16:30 - 17:30
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

16:30 - 17:30

Научна сесия с подкрепата на Бьорингер-Ингелхайм

Cardiology Alliance

Модератор: А. Постаджиян

Кардио-ренален метаболитен синдром - М. Бояджиева, Е. Тилкиян

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

16:30 - 17:30

Научна сесия

Сесия ВСС и кардиопулмонална ресусцитация

Модератори: И. Петров, И. Груев

Ръководни правила за КПР - М. Миланова

ВСС при спортисти - И. Груев

Роля на ранна употреба на дефибрилатори с широк обществен достъп във веригата на оцеляването при извънболнична ВСС. Какво трябва да променим? - И. Петров

Зала Flamingo - хотел Фламинго

16:30 - 17:30

Научна сесия

КАТ - Vici quod vidi „Победих, защото видях” - когато компютърната томография решава диагностичния пъзел

Модератори: Г. Кирова, М. Недевска

Не точно дисекация на аортата (Остър аортен синдром) - С. Динева

Не точно криптогенна цироза (Болести на перикарда) - В. Велчев

Не точно високо рискова коронарна плака / или Коронарна исхемия без коронарна атеросклероза - В. Грудева

Не точно „криптогенен“ инсулт - М. Недевска

Зала Jako - хотел Фламинго

16:30 - 17:30

Сателитен симпозиум на Тева

Алдостерон, минерал-кортикоидни рецептори и MRA

Модератор: Ю. Джоргова

Лектор: Н. Гочева

18:00 - 20:00

Зала Sea - хотел Парадайс Блу

Отчетно – изборно събрание на ДКБ

Събота, 01.10.2022
08:30 - 10:00
Зала Corella - хотел Фламинго

08:30 - 10:00

Обучителна сесия

Основи на трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) част 2

Събота, 01.10.2022
08:30 - 10:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

08:30 - 09:30

Научна сесия

Съвместна сесия със ССКЕБ

Модератори: А. Гудев, Ч. Шалганов

Нови хоризонти: стимулация на проводната система - В. Велчев

Нови технологии и методи в инвазивната електрофизиология - В. Трайков

Аблация на камерни тахикардии при структурни сърдечни заболявания: как да процедираме след PARTITA и SURVIVE-VT - М. Стоянов

Медицина на бъдещето-дигиталните технологии в аритмологията - Д. Бойчев

09:30 - 10:00

Фокус лекция

Stroke-Heart Syndrome: Lessons from risk assessment and streamlining the management of atrial fibrillation

Модератор: М. Токмакова

Лектор: G. Lip

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

08:30 - 10:00

Научна сесия

Интервенционално лечение при структурни сърдечни заболявания

Съвместна сесия с БДИК

Модератори: Д. Трендафилова, И. Петров

TAVI интервенции - актуално към 2022 - Д. Трендафилова

Дебат: Препоръките на ESC/EACTS са много либерални за TAVI - В. Велчев, И. Петров

Възможности за интервенционално лечение на високостепенна МиИ и ТрИ - В. Гелев

Дискусия

Зала Flamingo - хотел Фламинго

08:30 - 09:15

Сателитен симпозиум на Новартис

АРНИ – силата на опита за по-добро бъдеще на пациентите със СН-нФИ

Панелисти: Цв. Кътова, Пл. Гацов, М. Токмакова, И. Байрактарова

09:15 - 10:00

Сателитен симпозиум на Амджен

PCSK9 инхибитори: какво научихме за 5 години в реалната клинична практика

Как да интерпретираме данните от реалната клинична практика за оптимизиране на лечението на пациенти с висок и много висок сърдечно съдов риск?

Панелисти: И. Петров, А. Постаджиян, Сн. Тишева, А. Боризанова

Зала Jako - хотел Фламинго

08:30 - 09:30

Обучителна сесия

Коронарни интервенции

Съвместна сесия с БДИК

Модератори: В. Гелев, Д. Василев

част I Коронарни интервенции - Д. Василев, К. Карамфилов

част II Комплексни коронарни интервенции - И. Желева, В. Гелев

09:30 - 10:00

Дебат сесия

Сесия на HOT/HIT

Модератори: Пл. Гацов, В. Трайков

Point-of-care ultrasound - ползи и приложение - Н. Колева

Място на пълната интервенционална реваскуларизация при пациенти с ОКС - И. Байрактарова

Сърдечно-съдов риск при жени с хипертензивни усложнения на бременността - Д. Генчева

10:00 - 10:30

Постерна сесия 3

10:00 - 10:30

Кафе пауза

Събота, 01.10.2022
10:30 - 11:30
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

10:30 - 11:30

Сателитен симпозиум на Астра Зенека

Модератор: А. Гудев

SGLT2 инхибиторите в спектъра на кардиореналния континуум - Е. Тилкиян

Персонализиране на терапията за сърдечна недостатъчност - Д. Росано

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

10:30 - 11:30

Научна сесия

Съвместна сесия с БДКХ

Модератор: Пл. Панайотов

Актуален поглед към хирургичното лечение на терминалната сърдечна недостатъчност (ТСН) - Д. Петков

Минимални инвазивни техники в кардиохирургията - Д. Кючуков

Случай на минимално инвазивна хирургия на аортна клапа - пътят от парциална стернотомия до миниторакотомия - А. Келчев

Ендоскопска хируругия на митрална клапа - С. Казаков

Спешни състояния нуждаещи се от кардиохирургична помощ – съвременни тенденции - Пл. Панайотов

Зала Flamingo - хотел Фламинго

10:30 - 11:30

Сателитен симпозиум на Пфайзер

Първи резултати от скрининговата програма за транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM) на Дружеството на Кардиолозите в България (ДКБ)

Модератори: В. Велчев, М. Господинова

Нови данни в лечението на транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM) с Tafamidis 61mg - Е. Кинова

Зала Jako - хотел Фламинго

10:30 - 11:30

Научна сесия

Сесия на РГ по детска кардиология

Модератор: М. Цонзарова

Белодробна хипертония при вродени сърдечни малформации – диагноза и поведение съгласно препоръките на Европейското кардиологично дружество 2020 - Л. Димитров

Възрастни с вродени сърдечни малформации – къде и от кого трябва да бъдат оперирани - В. Бошнаков

Какво трябва да знаят кардиолозите за обгрижването на пациентите с вродени сърдечни малформации - А. Кънева

Кардиопулмонален стрес тест при оценка на физическият капацитет на деца и юноши с вродени сърдечни малформации - Л. Симеонов

Дискусия

Събота, 01.10.2022
11:30 - 13:30
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

11:30 - 12:30

Сателитен симпозиум на Пфайзер

Stroke prevention in atrial fibrillation: Easy as ABC ...

Модератор: А. Гудев

Revisiting the NOACs in AF patients with multimorbidity and clinical complexity - G. Lip

Illustrative case - М. Токмакова

12:30 - 13:30

Дебат сесия на Ново Нордиск

Да поговорим за затлъстяването - Дискусия/обяд

Модератор: Н. Рунев

Лектори: М. Бояджиева, Р. Стоянова

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

11:30 - 12:15

Сателитен симпозиум на Сервие

Стратегия за използване на фиксирани дозови комбинации-разлика между реалната практика и актуалните ръководства

Модератор: Е. Трендафилова

Лектор: Й. Йотов

Зала Flamingo - хотел Фламинго

11:30 - 12:30

Фокус лекция

Какво ново от ГЛ 2022

Модератор: Н. Рунев

Камерни аритмии и ВСС - Ч. Шалганов

СС оценка и поведение при пациенти подлежащи на несърдечна хирургия - М. Миланова

Кардиоонкология - Е. Кинова

Пулмонална хипертония - В. Велчев

Зала Jako - хотел Фламинго

11:30 - 12:30

Научна сесия

Ренална денервация

Модератор: Е. Манов

Подкрепят ли Новите данни по широкото използване на РД - Т. Янева

Как да разпознаем пациента, който би имал изразен отговор на РД - А. Постаджиян

Реналната денервация не е ефективен метод при резитентната хипертония - И. Петров

Дискусия

12:30 - 13:30

Обедна почивка

Събота, 01.10.2022
13:30 - 14:30
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

13:30 - 14:30

Сателитен симпозиум на Бьорингер-Ингелхайм

Jardiance (empagliflozin): първата и единствена терапия за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност*

*Empagliflozin е показан при възрастни за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност

Модератор: Н. Гочева

Лектори: С. Анкер, П. Сеферович, Й. Йотов, М. Токмакова

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

13:30 - 14:00

Номинирана лекция на Д-р. Ал. Доганов

Комплексни коронарни интервенции

Модератор: Ю. Джоргова

Лектор: В. Гелев

14:00 - 14:30

Фокус лекция

The benefit of PCI compared with medical therapy in patients with coronary CTO

Модератор: В. Гелев

Лектор: G. Bajraktari

Зала Flamingo - хотел Фламинго

13:30 - 14:30

Научна сесия

Образна диагностика

Модератори: М. Недевска, В. Грудева

Фенотипизиране на атеросклеротичния товар с КТ коронарна ангиография - да открием вулнерабилните пациенти - А. Ангелов

Кардио МРТ- какво (не) знаем за сърдечната увреда при Ковид-19 - А. Партенова

Оценка на епикардната мастна тъкан - М. Недевска

Зала Jako - хотел Фламинго

13:30 - 14:30

Научна сесия

Образна диагностика при сърдечна недостатъчност

“How to” сесия

Модератор: Цв. Кътова

Ехокардиографска оценка на болните със СН - А. Фрейзър

ЯМР/КТ диагностика при болните със СН - К. Генова

Инвазивна диагностика при болните със СН - Пл. Гацов

Дискусия

Събота, 01.10.2022
14:30 - 15:45
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

14:30 - 15:30

Сателитен симпозиум на Тева

Рационалност, принципи на структуриране и алгоритъм за избор на комбинирана антихипертензивна терапия

Модератор: Д. Раев

Рамиприл в комбинираната антихипертензивна терапия - ползи и извън контрола на хипертонията - Й. Йотов

Валсартан в комбинираната антихипертензивна терапия – широк спектър на одобрени индикации - Л. Демиревска

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

14:30 - 15:30

Научна сесия с подкрепата на Мерк

Най-доброто от списание "Българска Кардиология"

Модератори: Н. Гочева, Ч. Шалганов

Рецидиви на предсърдно мъждене след първа радиофреквентна изолация на белодробните вени при пациенти с пристъпно предсърдно мъждене: едноцентрово проследяване - Ч. Шалганов, М. Стоянов, М. Миразчийски, Б. Кунев

Кардиомагнитнорезонансна томография за оценка на промените в миокарда при COVID-19 - К. Генова, А. Партенова

Екстракция на трансвенозни електроди – обобщение на опита на един български център – ретроспективно проучване - Н. Стоянов, Д. Камбуров, Н. Бонев, М. Протич, В. Велчев

Безопасност и ефективност на минималистичния и прецизен подход при транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI) спрямо стандартния - И. Петров, З. Станков, П. Поломски

Eхокардиографски параметри за разграничаване на балансираните от дебалансираните форми на пълния атриовентрикуларен септален дефект - З. Василева, А. Кънева

Зала Flamingo - хотел Фламинго

14:30 - 15:30

Научна сесия

Инфекциозен ендокардит - съвременен поглед и клинични предизвикателства

Модератор: Ф. Николов

ИЕ - съвременен поглед - Ф. Николов

Клинични маски на ИЕ - Б. Добрева-Яцева

Дискусия

Зала Jako - хотел Фламинго

14:30 - 15:30

Научна сесия

Моят най-интересен случай

Модератори: В. Велчев, А. Ангелов

Лектори: Р. Илиева, К. Дянков

Фулминантен миокардит - кошмарът на кардиолога - Св. Славчева

15:30 - 16:00

Кафе пауза / Сесия на кафе с Цв. Кътова / Модератор: А. Гудев

Събота, 01.10.2022
16:00 - 17:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

16:00 - 16:30

Номинирана лекция на проф. Урумов

Предсърдно мъждене - причини за неуспех в контрола на ритъма

Модератор: В. Трайков

Лектор: Т. Балабански

16:30 - 17:00

Номинирана лекция на акад. Ил. Томов

Скриниране, сканиране, индивизуализиране - опорни точки за осмисляне

Модератор: Н. Гочева

Лектор: А. Постаджиян

Зала Sky & Wind - xотел Парадайс Блу

16:00 - 16:30

Научна сесия

Клинична ехография - случаи

Панелист: И. Груев

Пациент със задух и запазена ФИ - Д. Добрев

Пациент със задух и редуцирана ФИ - С. Китов

Пациент с нетипична гръдна болка - Р. Радева

16:30 - 17:00

Научна сесия

Диастолна дисфункция 2022 - Предизвикателства в диагностиката и лечението

Модератор: Н. Рунев

Диагностика на диастолната дисфункция - Е. Кинова

Лечение на диастолната дисфункция - М. Токмакова

Зала Flamingo - хотел Фламинго

16:00 - 17:00

Сателитен симпозиум на Софарма

Сателитен симпозиум Софарма

Да понижим холестерола – кога, колко и как? Антиагрегация с клопидогрел - С. Марчев

Лечение на пациенти с коморбидни състояния и висок риск с фиксирани комбинации - Р. Прокопова

Зала Jako - хотел Фламинго

16:00 - 16:45

Сателитен симпозиум на Сандоз

Диперам и дългосрочни ползи за пациентите с артериална хипертония

Лектор: Й. Йотов

16:00 - 16:30

Постерна сесия 4

Събота, 01.10.2022
17:00 - 18:00
Зала Sea - хотел Парадайс Блу

17:00 - 17:30

Съвместна сесия ДКБ и ESC

T. Luscher, President elect ESC

Съвместна сесия ДКБ и ESC

17:30 - 18:30

Фокус лекция

Ние ще се срещнем след 10 години

Обобщение на конгреса

Модератори: А. Гудев, В. Трайков

Панелисти: М. Токмакова, В. Велчев, Д. Трендафилова, Д. Василев, Г. Кирова, И. Петров, Й. Йотов, Ч. Шалганов, А. Кънева

18:30 - 20:00

Закриване

20:00 - 23:00

Зала Перуника - централна алея на К.к. Албена

Гала вечеря